« و گذراندیم اولاد یعقوب را از دریا پس در پی ایشان شدند فرعون و لشکر او از راه ستم وتعدی تا وقتی که رسیدش مشقت غرق  گفت باور داشتم که نیست هیچ معبود بر حقی مگر انکه ایمان اورده است به وی بنی اسرائل و من از مسلمانانم ــــ گفته شد اکنون ایمان می اوری و به تحقیق نافرمان کرده بودی پیش از این و بودی از مفسدان ــــ پس امروز نجات دهیم بدنت را (یعنی بر روی اب اریم ترا به همان جسد و بغیر تغییر) تا باشی نشانه انان را که پس از تو ایند و هر ائینه بسیاری از مردمان از نشانه های ما بی خبراند».

 

واژه فرعون در لغت بمعنی: ساختمان باشکوه است. بعد به فرمانروایان مصر اطلاق شده، که اشاره ضمنی و تلویحی بوده به ساختمانهای بلند بالا و باشکوه آنها. تصویری که میبینیم تصویرهمان فرعونی است که در زمان موسی بوده و از سپردن بنی اسرائیل به موسی سرپیچی کرده و موسی و همراهانش را تعقیب کرده و در دریا غرق شده. او رامسز دوم نام داشته است. پس از غرق شدن افراد باقیمانده دستگاه فرعون که با وی در تعقیب موسی نبوده اند او را از آب گرفته و مومیائی میکنند، و امروزه در معرض تماشای جهانیان است. چیزی که 1400 سال پیش قرآن آن را پیش بینی کرده است.

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 آذر 1388    | توسط: احمد احمدی    |    | نظرات()