تبلیغات
تلویزیون ایران - العالم در رویارویی با العربیه یا قربانی یک رقابت
العالم در رویارویی با العربیه یا قربانی یک رقابت
مایسه عواد
"هر کسی که دری را بکوبد ، جواب می شنود !" این پاسخ یکی از مسئولان شبکه "العالم" در پاسخ به این سئوال است که ، علت هجوم مستقیم و قاطع شبکه "العالم" طی هفته های گذشته علیه عربستان سعودی چیست؟ بیانگر بارز این تعبیر را می توان درعمق تنش و واکنش متقابل بین شبکه های "العربیه" ( وابسته به مجموعه M.B.Cعربستان ) و شبکه ایرانی "العالم" و کشمکش های سیاسی فیمابین دریافت.

شبکه "العربیه" ، ما را در جریان اخبار پیامدهای انتخاباتی ایران قرار می دهد و شبکه "العالم" در نگاهی دیگر به وضعیت داخلی عربستان می پردازد . پانورا مای " العربیه " مردم ایران و نیروهای سیاسی را زیر ذره بین بعد از انتخابات قرار می دهد . و برنامه "تحت الرماد" برنامه کاملی را با عنوان " نقش تخریبی عربستان در رسانه ها " تخصیص می دهد. بعد از آن در همان روز برنامه "الحقیقه أین" العالم ،برنامه ای که تنش در آن کمتر از اولی نبود، بر روی موضوع حساسی در عربستان تحت عنوان "عربستان و گسترش فتنه مذهبی در جهان اسلام" متمرکز می شود.

بنابراین صحنه بر این اساس است در "العربیه": ایران کشوری است که از بحران دموکراسی رنج می برد و دارای برنامه هسته ای است که در "العربیه" شبهات زیادی پیرامون آن مطرح است. در حالیکه بر اساس برنامه "الحقیقه أین؟" العالم، عربستان از زمان تاسیس، اندیشه فرقه گرایی و تفرقه مذهبی و خشونت طائفه ای را گسترش می دهد .

در حقیقت ریشه های جنگ رسانه ای سهمگین میان شبکه های "العالم" و "العربیه" ، جدید وسطحی نیست . اصلا هیچکس در پی انکار یا نکوهش آن نیست . مثلاً در مقدمه برنامه "تحت الرماد" که هفته گذشته از "العالم" پخش شد می گوید، رسانه ها در عربستان ظاهر و باطنی دارند ، در داخل و خارج معیار معینی دارند. در داخل بر قاعده "آرام کن و در امان باش" و در خارج بر اساس قاعده: "بگذار آزاد باشد ، بگذار حمله کند". این پیام اساس کار است که در رسانه های تابع عربستان از جمله: "العربیه" ، "الشرق الاوسط" ، "الحیاه" ، "ام بی سی" ، و غیره و بر زبان مهمانان برنامه های آن جاری می شود و همین رسانه ها در مورد عراق مروج انهدام روح مقاومت می شوند.

در همین چهارچوب ، همواره تذکر به قطع ارتباط بین "العربیه" و ایران، در جریان است به حدی که کار به اخراج "حسن الفحص" مدیر دفتر شبکه "العربیه" در تهران رسید. در آن زمان، "العربیه" درباره دلایل این اخراج و تبعات آن انتقادات گسترده ای وارد نکرد و خبر گزاری رسمی ایران از اعتراض علاء الدین بروجردی ، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران به "العربیه" به دلیل هتاکی و موضع خصمانه آن علیه جمهوری اسلامی و دولت آن خبر داد .

بسیاری از کشمکش ها میان "العربیه" و طرف ایرانی غیر علنی بوده و بسیاری معتقدند که "العربیه" از کاه کوه ساخته و بسیاری بر این باورند که ضربه سخت شبکه "العربیه" گزارشی بود که پیرامون تولید فیلم مصری با عنوان "امام خون" (در انتقاد از امام خمینی رهبر انقلاب ایران)، در پاسخ به فیلم ترور فرعون ( پیرامون ترور انورسادات ، رئیس جمهوری مصر) پخش کرد .

شبکه "العربیه" بر حق خود که آن را مغایر اصول حرفه ای نمی داند تأکید دارد در حالیکه طرف ایرانی بر گزینشی عمل نمودن و تحریف حقایق توسط شبکه "العربیه" اصرار می ورزد، این انتقاد به "العربیه" در جریانات بعد از انتخابات اخیر در ایران در شرایطی ظاهر شد که این شبکه به منابع جایگزین خودش در تهران اتکا نمود مثل نقل از "تویتر" یا اخباری که توسط موبایل یا "یوتیوپ" ضبط شده بود که مشهورترین آنها ، پخش صحنه کشته شدن ندا آقا سلطان بود .

اما با پیگیری این شبکه در زمان رویدادهای ایران، درمی یابیم علیرغم انتقاداتی که در خصوص عدم توازن آن در عدم رعایت تعادل در پوشش و حمایت از رقبای احمدی نژاد به "العربیه" وارد می شود این روش در روزهای اخیر کماکان ادامه داشت ، تا حدی که موضوع ایران ، بالاخص پرونده هسته ای و تحولات آن همچنان محور توجه و اهتمام این شبکه بوده است؛ که زمینه ای شد برای ارائه دیدگاه ناظران سیاسی پیرامون عدم دستیابی ایران به دانش تکنولوژی کافی برای تولید بمب هسته ای در مقابل ابراز سئوالاتی که خلاف آن را می گویند .

در این میان پیرامون اینکه اگر برنامه هسته ای ایران خطری برای کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد گفتگوهایی شد ولی پرونده هسته ای مانع پرداختن به موضوعات دیگری در ایران مثل بحران های پی در پی و تمرکز به دخالت بسیج و سپاه پاسداران در سرکوبی اعتراضات، "هماهنگی رفسنجانی با قضات برای گشودن پرونده فرزندانش که به فساد متهم شده اند" و "حوادثی که پیرامون دعوت به موسوی و کروبی در جریان است"، نشد.

شبکه "العربیه" تمام توان خود را برای ورود به مکان های ممنوع الورود ایران به کار برده و از تلاشهای سپاه پاسداران انقلاب و مواضع احمدی نژاد انتقاد کرد . مشخص است که این شبکه براساس قاعده"هجوم بهترین دفاع است" عمل می کند . در مقابل شبکه "العالم" اقدام کرد به رد نامگذاری آل سعود و اینکه "خاندان مالک راه را برای طرح آمریکایی صهیونیستی هموار می کند" ...و اینکه این خاندان برمرکب سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی خود سوار است... این جمله بارها بر زبان مهمانان و مجریان این شبکه تکرار گردیده است.

در این مقاله مجالی برای ذکر اتهامات پیرامون افراد معروفی که در برنامه های زنده نامشان می آید، نیست اما تأکیدیست بر جنگ رسانه ای شدیدی که بین "العالم" و "العربیه" جریان دارد صرفنظر از اینکه کدامیک شروع کننده بوده است مصداق تبدیل آنتن به میدان نبرد گردیده که بر اساس قاعده هجوم در مقابل انتقاد عمل می کند و برنده اصلی در این میان سیاست است و آنچه فراموش می شود اصول حرفه ای مبارزه است.

منبع : السفیر
به نقل از تابناک